Inspiration, slides

Torsdag:

Niels' Adrian's og Begitte's slides

Fælles mål skabeloner

Onsdag:

Bodil's slides:


Tirsdag:

Ideværksted:
Bevægelse og didaktik

Ressourceløb Silkeborg Vestre Skole


Ressourceløbet er en opgave, hvor det som hold gælder om at høste så mange point som muligt. Man høster point ved at løse opgaverne på dette ark. Man kan MAX indlevere én løsning pr. opgave, og løsningen kan ikke trækkes retur, når den først er indleveret til pointregnskab. Alle former for kommunikation og alle hjælpemidler er tilladte. Holdet kan dele sig undervejs, men hele holdet skal være retur på det angivne sluttidspunkt. Holdet straffes med 5 point/min/person, som mangler ved sluttidspunkt

Sluttidspunkt for ressourceløbet og indlevering af opgaver er______________________


1.      Lav en dans af mindst et minuts varighed, hvor mindst 2 personer fra holdet danser til sangen ”Ain’t Nobody” af Felix Jaehn featuring Jasmin Thompson. Dansen skal indeholde en fælles koreografi af synkrone dansetrin. Dansen skal enten fremføres live eller filmes og vises til Kristian eller Esben. (10 point)
2.      Fortæl et kort eventyr inspireret af et uderum på seminariet. Tag et antal billeder og fortæl eventyret på baggrund af disse billeder (10 point).  
3.      Tag 3 billeder på seminariet og forklar hvordan der kan arbejdes med sundhed. Tænk på det brede sundhedsbegreb. (10 point)
4.      Løb til hovedindgangen på seminariet. Der finder I et billede af ”Aktivitetshjulet”. Lær aktivitetshjulets kategorier udenad. Reciter dem for Esben eller Kristian (15 point)
5.      Her er en sætning fra en kendt dansk sang: ”Gid du var i ………. og blev dér”. De fleste kan regne ud, at det er byen ”Skanderborg” der er det manglende ord. Jeres opgave er at lave så mange sætninger fra sange som muligt, hvor Esben eller Kristian kan gætte, hvilken by der mangler i sætningen. (1 point/sætning)
6.      Tag ét billede af minimum 4 personer fra holdet. Der må højest være er 3 fødder og 1 hånd der har jordkontakt. (6 point)
7.       Hvad er regnestykket: 12,53 * prisen på en liter letmælk på Silkeborg sø camping (15 point)
8.      Match vægten. Fyld en pose så den vejer det samme, som det holdet får udleveret af Kristian eller Esben. Jeres pose skal vejes, når I mener at have afvejet rigtigt. (8 point, minus ½ point/10g fejlmargin)
9.      Løb til hovedindgangen på seminariet. Der finder I et billede af ”Aktivitetshjulet”. Tegn det og aflever det til Esben eller Kristian (10 point)


10.  Optag en video af hele holdet som lykkes med at lave koordinationsøvelser (Kristian viser jer hvilke). Vis det til Esben eller Kristian. (8 point)
11.  Tag en video af hele holdet og en eller flere lærerstuderende eller medarbejdere fra seminariet som lykkes med at lave koordinationsøvelser (Kristian viser jer hvilke). Vis det til Esben eller Kristian. (12 point)
12.  Tag tre billeder på seminariet og forklar hvordan man på stedet kan arbejde henholdsvis sundhedsfremmende og forebyggende. (2 points/ godkendt billede)
13.  Du står i Silkeborg centrum d. 3. november 2015 om aftenen og ser, at solen netop er gået ned. Hvor meget er dagen aftaget? Og hvad er klokken? (3 point)
14.  I skal tage forskellige billeder rundt på seminariet. På billederne skal I lave forskellige aktiviteter. I vælger selv hvilke aktiviteter der ”parres” med hvilke områder. En aktivitet/område. (2 points pr. billede)

Områderne er flg.:
Kantinen
Boldbanen
Søbredden ved "Lillesø" (ved siden af seminariet)
Et gangareal på seminariet

De aktiviteter I skal inddrage er:
2 personer der bæres
2 personer der svæver
1 person der opmuntres
2 personer der skældes ud

Alle holdets deltagere der krammer

Ingen kommentarer:

Send en kommentar