Info til studerende


Praktisk info til de studerende


I uge 45 udgør ledelsen på Vestre skole følgende personer:
Tirsdag og Onsdag: Karen-Lise Høgild (pædagogisk leder Virklund skole)
Torsdag og Fredag: Claes Søndergaard (Skoleleder Sølystskolen)
Lotte Rosenlind (administrativ leder Vestre skole)

De vil kunne træffes på kontoret, og her vil I kunne få hjælp.

Telefonnummer til kontoret er: 89 70 22 04 eller 89 70 22 03.

Fra seminariet deltager en lærer dagligt. Seminariet informerer Vestre skole om navn på pågældende.

SFO vikar fra 14.00 til 17.00
Hvis du vil være vikar i SFO'en om eftermiddagen skal du sende en mail til Tina F Munksgaard: tifm@silkeborg.dk (Timelønnen er ca. 123 kr.)

Ved sygefravær kontaktes kontoret på Vestre Skole.


Gårdvagter:
I skal være opmærksomme på, at der skal være gårdvagter i pauserne.
Hver årgangsteam aftaler tilsyn med egne elever i frikvartererne. Mindst en gårdvagt pr. klasse.


Forældrekontakt:
Er der behov for at forældre kontaktes, evt. via besked på forældreintra eller telefonisk, kontakt da Lotte Rosenlind.


Koder til lærercomputere:
Adgang til computere i lærerforberedelsesrum og computere ved smartboards:
Brugernavn: 042vikar
Kode: vikarpw
Der er ingen koder til elevcomputere og Ipads.


Netværk:
Netværket hedder ”HSelev”.
Koden er: 12345678900987654321123456


Kopimaskiner:
Der er ingen koder på kopimaskinerne.

   
Nøgler:
Skolen udleverer ikke nøgler til de studerende. Alle klassedøre åbnes af teknisk servicepersonale om morgenen.
Ved behov for brug af faglokale og bibliotek, kontakt administrativ leder Lotte Rosenlind på kontoret.
Der må ikke være elever på biblioteket, uden at der er en voksen med dem hele tiden.


Personalestue:
Da vi er mange i uge 45 opfordres der til, at alle hjælper med oprydning. Blandt andet ved at sætte beskidt service i opvaskemaskinen.

Vi har en kaffe/chokoladeautomat som er til fri afbenyttelse J

IT udstyr

Hus 1: 30 iPads
Hus 2: 30 iPads + 20 bærbare
Hus 3: 30 bærbare, mange elever medbringer selv tablet eller PC
Hus 4 + 5: BYOD, få elever har ikke udstyrLokaleplanIngen kommentarer:

Send en kommentar